گوگل ادوردز

گوگل ادوردز ابزاری پرقدرت است که توسط خود  گوگل برای کاربران ارائه شده است. این سیستم به شما کمک می کند تا در نتایج بالای گوگل لینک سایتتان را به کاربران نشان دهید و  در صورت کلیک کاربر و وارد شدن به سایت شما ، ازآن بودجه مالی که برای این کار در نظر گرفته اید پرداخت صورت گیرد. در ادامه با این سیستم فوق العاده بیشتر آشنا خواهید شد.

پشتیبانی 24/7

خدمات حرفه ای

تضمین کار

رتبه اول گوگل فقط با یه چشم به هم زدن

دوستان در واقع گوگل یه فرصت طلایی روبرای کاربران خودبه وجود آورده تا محصولات یا خدمت خود را ارائه دهند . گوگل ادوردز یکی از موثر ترین روش های  تبلیغاتی است که در صورت مدیریت درست واصولی ، به ازای مقدار پول داده شده چندین برابر  بازدهی خواهد داشت. ازهمه مهم تر سبب افزایش اعتبار شما میان رقبا خواهد شد.

مزایای گوگل ادز

هزینه تنها به ازای کلیک

هدف گیری تمام مخاطبان

رسیدن سریع به صدر گوگل

رنک بالاتر نسبت به رقبا

هدفمند بودن هزینه ها

افزایش فروش شما در لحظه

گوگل ادز چگونه کار می کند؟

حالا که کم و بیش با گوگل ادوردز آشنا شدید  ، ممکن است برایتان این سئوال پیش بیاید که چگونه این سیستم کار می کند؟کارایی آن به این صورت است که شما یکسری کلمات کلیدی را برای خود مشخص کرده اید وانتظار دارید هر شخصی آن کلمه ها راسرچ کرد، به سایت شما دسترسی پیدا کند. گوگل هم زمانی که آن کلمه کلیدی شما توسط فردی جستجو شود، لینک سایت شما رادرصفحه اول نشان می دهد و به این صورت احتمال جذب مشتری چند برابر می شود و کسب و کارتان رونق فوق العاده ای خواهد گرفت.

گوگل ادز

گوگل ادوردز ابزاری پرقدرت است
که توسط خود  گوگل برای کاربران
ارائه شده است.این سیستم به
شما کمک می کند تا در نتایج بالای
گوگل لینک سایتتان را به کاربران
نشان دهیدو در صورت کلیک کاربر
و وارد شدن به سایت شما،از آن
بودجه مالی پرداخت صورت گیرد

رتبه اول گوگل با گوگل ادز

دوستان در واقع گوگل یه فرصت
طلایی روبرای کاربران خودبه وجود
آورده تا محصولات یا خدمت خود
را ارائه دهند . گوگل ادوردز یکی از
موثر ترین روش های  تبلیغاتی
است که در صورت مدیریت درست
واصولی ، به ازای مقدار پول داده
شده چندین برابر  بازدهی خواهد
داشت.

مزایای گوگل ادز

هزینه تنها به ازای کلیک

هدف گیری تمام مخاطبان

رسیدن سریع به صدر

رنک بالاتر نسبت به رقبا

هدفمند بودن هزینه ها

افزایش فروش شما

گوگل ادز چگونه کار می کند؟

حالا که کم و بیش با گوگل ادوردز آشنا شدید  ، ممکن است برایتان این
سئوال پیش بیاید که چگونه این سیستم کار می کند؟
کارایی آن به این صورت است که شما یکسری کلمات کلیدی را برای خود
مشخص کرده اید وانتظار دارید هر شخصی آن کلمه ها را سرچ کرد ، به
سایت شما دسترسی پیدا کند . گوگل هم زمانی که آن کلمه کلیدی شما
توسط فردی جستجو شود، لینک سایت شما رادرصفحه اول نشان می دهد
و به این صورت احتمال جذب مشتری چند برابر می شود و کسب و کارتان
رونق فوق العاده ای خواهد گرفت.